Prin intermediul punctelor termice, a substatiilor de bloc precum si a centralelor termice se asigura alimentarea in sistem centralizat (la data de 31.12.2010) unui numar de 1.532 scari de bloc ce totalizeaza 19.014 apartamente cu 1,2,3 si 4 camere, organizate in 256 de asociatii de proprietari, 482 agenti economici, situati la parterul blocurilor de locuinte si 37 de institutii publice.
La sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a consumatorilor din municipiul Buzau, au fost racordate initial un numar de 34.552 apartamente.
Situatia economica si financiara dificila precum si o serie de probleme tehnice existente inainte de demararea procesului de modernizare si reabilitare a SACET, au condus la deconectarea de la sistem a cca. 45,01% (gradul de deconectare - debransare) dintre consumatori, fiind racordati in prezent un numar de aprox. 19.000 de apartamente (rebransate 208).
Creşterea gradului de deconectare – debranşare a apartamentelor de la SACET a fost influenţată şi de ezitările guvernanţilor în abordarea strategiei ce viza problematica susţinerii sistemelor de termoficare prin acordarea în continuare a subvenţiei (componenta 45% din valoarea combustibilului folosit la producerea energiei termice pentru populaţie), precum şi de :
  • posibila crestere a pretului de facturare la populatie;
  • posibila eliminare a subventiilor la energia termica;
  • posibila neacordare a ajutoarelor pentru incalzire familiilor cu venituri mici;
  • modalitatea defectuoasa de abordare şi de stabilire a consumurilor de catre prestatorii de servicii pentru montarea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.
Avand in vedere ca fondul locativ, devenit intre timp aproape 100% proprietate personala, racordat la sistemul centralizat de producere si distributie a energiei termice are o vechime de peste 30 de ani, instalatiile interioare de apa calda si incalzire din cladiri au un grad inalt de uzura, necesitand inlocuirea totala a acestora.
Instalatiile existente pentru apa calda de consum si incalzire au fost realizate cu distributie in imobil pe verticala pe mai multe coloane, fapt ce ingreuneaza realizarea contorizarii consumurilor individuale pe fiecare apartament, atat pentru apa calda de consum, cat si pentru agentul termic pentru incalzire.
Imobilele racordate la sistemul centralizat prezinta ziduri exterioare si terase realizate cu tehnologii si materiale care faciliteaza transferul de caldura catre exterior si tamplarii cu performante foarte scazute din punct de vedere al izolarii termice. In vederea reducerii pierderilor de caldura din apartamente, este necesara reabilitarea termica a anvelopei cladirilor impreuna cu partea de instalatii.
O grupare noua de consumatori, in crestere de la an la an, a inceput sa se constituie prin racordarea la reteaua de transport a imobilelor (gospodarii individuale) situate in imediat vecinatatea acestora, prepararea agentului termic secundar si a apei calde de consum facindu-se in module termice procurate de proprietarii care au obtinut aviz favorabil.
Aceeasi tendinta o reprezinta si racordarea consumatorilor (gospodarii individuale) la circuitul secundar pentru incalzire si apa calda de consum.
În conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică nr. 933/2004, art.2, alin (1), RAM Buzau a realizat montarea contoarelor de energie termică la nivel de branşament de imobil sau scară, in proportie de 99% pentru incalzire si in proportie de 99% nivel de branşamente blocuri, scări de blocuri pentru apă caldă de consum.
Concomitent cu acţiunea de contorizare a populaţiei conform prevederilor legislative, a fost finalizată şi acţiunea de contorizare a punctelor termice apartinand diferitilor agenti economici cat si centrelor bugetare: şcoli, grădiniţe, respectiv 37 instituţii, atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă de consum menajer. Contoarele utilizate la contorizarea bransamentelor termice sunt contoare cu ultrasunete tip USECHO precum si contoare SCHLUMBERGER, multijet, cu diametre nominale cuprinse între 20 – 100 mm, cu integrarea energiei termice atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă de consum.