INVESTIŢII  REALIZATE
 
 
Reteaua de transport a agentului termic primar asigura alimentarea cu energie termica produsa in centrala termica de zona unui numar de 39 puncte termice proprii, 21 puncte termice aflate in proprietatea unor institutii si 21 substatii de bloc aflate in proprietatea Primariei Municipiului Buzau.
În prezent, în administrarea si exploatarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzau se află clădirile a 39 de puncte termice (PT), echipamentele din 60 de puncte si substatii termice şi racordurile de termoficare care alimentează 39 de puncte termice, 21 de substatii.
In ultimii ani, reţelele de transport, un mare numar de puncte si centrale termice şi reţelele de distribuţie aferente s-au aflat intr-un amplu proces de modernizare. Modernizările au fost realizate în etape, lucrările fiind finantate din fonduri diferite, astfel:
1.                             Modernizari finantate din fonduri asigurate prin împrumut BERD:
·        au fost finantate lucrari de reabilitare circuit primar, lucrări ce au constat în înlocuiri de conducte vechi cu conducte preizolate (cca 65% din circuitul primar), prevăzute cu fir de cupru pentru depistarea eventualelor infiltraţii de apă şi transmiterii la dispeceratul central a defecţiunii;
·        lucrări de modernizare la punctele termice (PT) 10, 11, 13, 33, 5, 6, 7 si centralele termice (CT) 1, 2, 4, 5, 7 si retelele de distributie aferente. Lucrarile de modernizare au tratat in principal:
·        Punctele/centralele termice (arhitectura, rezistenta, echipamentele, instalatiile)
·        Retelele de distributie aferente fiecareia din PT/CT mentionate
·        Sistemul de monitorizare si transmitere la distanta a parametrilor de stare, marimilor termoenergetice din punctele termice si indicatiilor contoarelor de scara de bloc la dispecerul central
 
2.                             Modernizari finantate din fonduri asigurate dintr-un grant elvetian: lucrarile de modernizare au avut in vedere in principal urmatoarele:
·        CT 3 transformata in centrala de cogenerare (arhitectura, rezistenta, echipamentele, instalatiile)
·        Retelele de distributie aferente
·        47 substatii de bloc
·        Instalatiile de distributie orizontale din fiecare bloc (plasa subsol)
·        Sistemul de monitorizare si transmitere la distanta a parametrilor de stare, marimilor termoenergetice din punctele termice si indicatiilor contoarelor de scara de bloc la dispecerul central
 
3.                             Modernizari finantate din fonduri MAI + ARCE:
·        lucrarile de modernizare la 9 Puncte Termice (14, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 38 si 41) au avut in vedere in principal urmatoarele:
·        Punctele termice (arhitectura, rezistenta, echipamentele, instalatiile)
·        Sistemul de monitorizare si transmitere la distanta a parametrilor de stare, marimilor termoenergetice din punctele termice
·    Retelele de distributie aferente nu s-au modernizat
·        lucrarile de modernizare la 2 Puncte Termice (8 si 9 Centru) care au vizat:
·        Punctele termice (arhitectura, rezistenta, echipamentele, instalatiile)
·        Retelele de distributie aferente
·        Sistemul de monitorizare si transmitere la distanta a parametrilor de stare, marimilor termoenergetice din punctele termice si indicatiilor contoarelor de scara de bloc la dispecerul central
·        îmbunatatirea functionarii sistemului de alimentare cu caldura din mun. Buzau in perioada de vara – prin montarea unui cazan CAF 10 Gcal/h pentru producerea si furnizarea de energie termica pe timp de vara.
·        Sistematizare retele electrice de medie si joasa tensiune la C.A.F. Buzau
·        Reabilitarea magistralei II termoficare – zona de conducte aeriene (cele 3 obiective)
·        Interconectarea C.T.3 – centrala pe cogenerare cu CT1 si CT2 (2005-2006) si CT4 (2006-2007) in ceea ce priveste furnizarea apei calde de consum in sezonul cald.
 
4.                             Modernizari finantate prin Programul Termoficare 2006 – 2015 „Căldură şi Confort” – lucrări în derulare
·        Dezvoltarea utilităţilor municipale – sisteme de încălzire - lucrări suplimentare (extensii);
·        Reabilitare PT si retele termice aferente in municipiul Buzau PT12 si PTB11;
·        Eficientizarea producerii de energie termică în cogenerare în CT3 interconectat cu CT1 Micro XIV şi distribuirea agentului termic din CT1 pentru încălzire şi a.c.c. la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.