Scurt istoric privind sistemul de termoficare din municipiul Buzau
 
Sistemul de încălzire al municipiului Buzău a fost creat în 1961, odată cu începerea constructiilor de locuinte. In 1978 au fost modernizate toate centralele existente la acea data si trecute in regim de termoficare in proportie de 90% (excepţie făcând centralele termice din Caraiman şi cartierul Micro XIV ).
Alimentarea cu energie termică a locuinţelor şi dotărilor social – culturale din municipiul Buzau se realiza la acea vreme prin:
·        un sistem de termoficare cu apa fierbinte, avand ca sursa Centrala Termica Urbana, cu putere termica instalata de 200 Gcal/h (ca evoluţie în timp, C.T.Urban a aparţinut de diferite instituţii/societăţi cum ar fi: I.R.E. – actual Electrica Buzău, S.C. Zahărul S.A. Buzău – ulterior Agrana Zuker România şi R.A. Municipală Buzău);
·        un sistem de producere a energiei termice in centrale proprii de cartier, folosind gaze naturale, cu puterea instalata de 37,60Gcal/h.
Reteaua de transport si distributie energie termica din municipiul Buzau este alcatuita din:
·        reteaua primare care include Centrala Termica Urbana si conductele dintre aceasta si diferitele puncte termice. Lungimea totala a sistemului termic primar este de 26,50 km., insemnand 53,00km. de conducte cu diametre intre 150 si 1000 mm. Acest sistem a fost conceput pentru o presiune de 16 bari si o coborare a temperaturii 150° / 70° C in timpul sezonului de incalzire si apa calda de consum;
·        reteaua secundara prin care circula agentul termic pentru incalzire si apa calda de consum pentru imobilele conectate la aceste utilitati. Lungimea totala a retelei secundare este de 56 km. iar lungimea totala a conductelor este de 112 km.
·        punctele termice care includ schimbatoarele de caldura care produc apa calda pentru incalzirea locuintelor si apa calda de consum.
Apa de adaos necesara pentru circuitul de termoficare este asigurata din statii de tratare chimica de dedurizare natriu – cationica, una aflata in incinta Centralei Termice de Incalzire Urbana, cu capacitatea de 80 mc/h (formata din doua linii, fiecare cu o capacitate de 40 mc/h), si altele aflate in punctele termice si centralele termice, cu capacitati cuprinse intre 3 si 6 mc, pentru retelele secundare.
Sistemul a fost construit sa deserveasca un numar de 34.552 apartamente, racordate atat la puncte termice cat si la centrale termice .
Incepand cu anul 1996, la nivel de municipiu Buzau s-a initiat un studiu de fezabilitate privind reabilitarea sistemului de incalzire, studiu materializat in proiecte sustinute cu finantare BERD.
 
Prezentarea componentelor sistemului de termoficare
 
Sistemul de încălzire centralizat s-a confruntat de-a lungul timpului cu o serie de probleme majore, cum ar fi:
 • lipsa acuta de combustibili din perioada comunista, a condus la sacrificarea confortului populatiei, creând impresia ca aceste sisteme nu pot asigura parametrii calitativi ai energiei termice;
 • capacitatile mari de producere a energiei, dimensionate pentru deservirea în primul rând a marilor platforme industriale, dupa declinul economic al acestora, sunt supradimensionate pentru necesarul de caldura al populatiei, având tehnologii învechite si pierderi considerabile;
 •  Lipsa unei strategii coerente la nivel national, care înca din anii ’90 ar fi trebuit sa asigure resursele si legislatia specifica redimensionarii, reabilitarii, contorizarii si modernizarii acestor sisteme, precum si a locuintelor racordate la acestea ;
 •  Lipsa civismului populatiei din blocuri, care a condus la neântretinerea instalatiilor proprii, precum si la imposibilitatea celor care doreau un confort mai bun, sa-l obtina - tot sistemul centralizat fiind considerat vinovat pentru ca nu permitea individualizarea consumurilor ;
 • Mentinerea aceluiasi pret al gazului, atât pentru micii, cât si pentru marii consumatori, prin practicarea “subventiei incrucisate” de la marii la micii consumatori, a creat falsa impresie a “marii eficiente” a sistemului individual de încalzire, care si asa profita de coexistenta în acelasi condominiu cu sistemul centralizat ;
 • Pierderea semnificativa a pietei de caldura în favoarea solutiei descentralizate (încalzire individuala) si furnizarea caldurii la categorii sociale din ce în ce mai sarace;
 • Tehnologii învechite pe tot lantul producere, transport, distributie ce nu permit performante notabile în reducerea costurilor de operare.
Sistemul centralizat de încalzire este o infrastructura indispensabilă pentru municipalităţi deoarece este singura care permite distribuţia căldurii obţinută din surse ce utilizeaza o gamă largă de combustibili cu respectarea condiţiilor tot mai stricte de mediu.
Sistemul integrat de termoficare prin care se realizează în prezent alimentarea cu energie termică a consumatorilor situaţi în municipiul Buzău este un sistem complex, alcătuit din :
 • Centrala de cogenerare (proprietate privată aparţinând S.C. Ecogen Energy S.A.), amplasată în zona industrială a oraşului, care alimentează consumatorii finali prin puncte termice proprietate publica şi puncte termice ce apartin diferitelor instituţii publice sau agenţi economici;
 • Reteaua de transport agent termic primar;
 • Puncte termice;
 • Centrale termice de cartier folosind în procesul de producere a energiei termice drept combustibil gazele naturale, in numar de 6 (sase) centrale termice in cartierul Micro XIV si Scolile Speciale din zona strazii Horticolei;
 • Centrala termică de cartier care foloseşte gazele naturale pentru a produce energie termică si energie electrică în sistem de cogenerare.
 • Reteaua de distributie agent termic secundar si contorizarea la nivel de imobil;
 • Consumatori (racord / bransament termic, reteaua interioara de alimentare a imobilului cu apa calda de consum si agent termic pentru incalzire, contorizarea individuala– robineti termostatati si repartitoare de costuri, aparat de masură pentru solutia cu distributie pe orizontala-).