LEGISLAȚIA specială aplicabilă în ce privește obiectul principal de activitate

1. ENERGIE TERMICĂ

 • OUG 81/2003 privind modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare
 • HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
 • HG 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice
 • Legea 121 din 18 iulie 2014 (modificata si completata in 17.12.2014 si 20.11.2015) privind eficienta energetica

2. LEGISLAȚIE PRIMARĂ și SECUNDARĂ

3. LEGISLAȚIE A.N.R.S.C.

 • Ordin 259/2004 actualizat, privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu
 • Ordin 659/2005 privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu
 • Ordin 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
 • Ordin 376/2008 privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu
 • Ordin 483/sept.2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.
 • Ordin 343/2010 privind repartizarea cons.En.Termica in condominiile cu repartitoare

4. LEGISLAȚIE LOCALĂ

Hotărâri și anunțuri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău

 • Anunț nr.68058/05.06.2019 privind selecția candidaților pentru (...) două posturi vacante de membru în consiliul de administrație al  Regiei Autonome „RAM” Buzău
 • Hotărârea nr.358/18.12.2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al R.A.M. Buzău
 • Hotărârea nr.357/18.12.2017 pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare in anul 2018 pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 al R.A.M. Buzău
 • Hotărârea nr.278/29.09.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice pe bază de gaze naturale, pentru toate tipurile de consumatori (populație, agenți economici/instituții publice), practicate de R.A.M. Buzău
 • Hotărârea nr.150/26.05.2017 privind modificarea preţului local de facturare a energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde de consum
 • Hotărârea nr.140/26.05.2017 pentru aprobarea situațiilor financiare ale "RAM" Buzău pe anul 2016
 • Hotărârea nr.94/26.05.2016 privind numirea membrilor C.A. al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.70/28.04.2016 pentru aprobarea situațiilor financiare ale "RAM" Buzău pe anul 2015
 • Hotărârea nr.19/25.02.2016 privind modificarea preţurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de "RAM" Buzău, şi a preţului local de facturare la populaţie
 • Hotărârea nr.18/25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.17/25.02.2016 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.96/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și funcționale, a numărului de personal și a ștatului de funcții ale "RAM" Buzău (inclusiv Regulamentul)
 • Hotărârea nr.172/26.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.63/30.04.2015 pentru aprobarea situațiilor financiare ale "RAM" Buzău pe anul 2014
 • Hotărârea nr.27/12.02.2015 privind aprobarea preţurilor locale pentru energia termică livrată de "RAM" Buzău produsă pe bază de gaze naturale şi a preţului local de facturare la populaţie
 • Hotărârea nr.3/29.01.2015 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.76/29.05.2014 pentru modificarea Hotararii nr.79/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind numirea membrilor C.A. al "RAM" Buzău, stabilirea remuneratiei acestora si a directorului regiei
 • Hotărârea nr.71/29.05.2014 pentru aprobarea situațiilor financiare ale "RAM" Buzău pe anul 2013
 • Hotărârea nr.19/27.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.197/19.12.2013 privind constatarea aprobarii tacite a pretului local de facturare al energiei termice furnizata populatiei in perioada 01.04.2012 - 31.12.2012, precum si modificarea art.2 din Hotararea nr.163/2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzau
 • Hotărârea nr.115/27.06.2013 pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizata populatiei si a pretului mediu pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice catre agentii economici din municipiul Buzau
 • Hotărârea nr.73/25.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.69/25.04.2013 pentru aprobarea situațiilor financiare ale "RAM" Buzău pe anul 2012
 • Hotărârea nr.15/31.01.2013 pentru modificarea preţurilor si tarifelor locale producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de catre "RAM" Buzău incepand cu 1 ianuarie 2013
 • Hotărârea nr.181/29.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii de imobile de tip condominiu, in situatia utilizarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
 • Hotărârea nr.171/29.11.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2012 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.79/31.05.2012 privind numirea membrilor C.A. al "RAM" Buzău, stabilirea remuneratiei acestora si a directorului regiei
 • Anunț privind criteriile de selecție a membrilor C.A. al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.44/22.03.2012 privind constatarea incetarii inainte de termen a mandatului C.A. al "RAM" Buzău, precum si stabilirea unor masuri pentru numirea noului C.A. al regiei
 • Hotărârea nr.32/22.03.2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al "RAM" Buzău
 • Hotărârea nr.24/23.02.2012 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.20/2012 a Consiliului local al Municipiului Buzau privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de "RAM" Buzău incepand cu 01 ianuarie 2012
 • Hotărârea nr.20/26.01.2012 privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale, practicate de "RAM" Buzău incepand cu 01 ianuarie 2012
 • Hotărârea nr.6/29 ian 2009 privind aprobarea unor tarife şi taxe care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice
 • Hotărârea nr.5/29 ian 2009 privind aprobarea de penalizări la factura, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău
 • HCLM 225/2007 pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica al municipiului Buzau