Despre noi,
Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău

Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 40 din 1994, ca entitate juridică autonomă, în subordinea autorităţii publice locale, avȃnd ca obiect principal de activitate producerea, transportul, distribuirea şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat.

Obiectul principal de activitate al regiei este: cod CAEN 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat. În acest sens, RAM Buzău are ca activitate de bază exploatarea – întreţinerea şi reparaţia centralelor/ punctelor termice şi a reţelelor primare și secundare aferente, în vederea asigurării în condiţii optime a alimentării cu energie termică sub formă de încălzire şi apă caldă de consum pentru consumatorii din municipiul Buzău.

Începând cu 10.07.2019, prin decizia ANRE nr. 1286 din 10.07.2019, regiei i s-a acordat LICENTA nr. 2158 din 10.07.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică .

Ca serviciu de interes public de alimentare cu energie termică în municipiul Buzău, este continuatoarea Întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Locativă Buzău și a Regiei Autonome ”Goscom” Buzău, doar pe parte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Buzău, serviciu ce este furnizat consumatorilor încă din 1961.

În 1978 au fost modernizate aproape toate centralele existente la acea data şi trecute în regim de termoficare în proportie de 90% (excepţie făcând centralele termice din cartierul Micro XIV şi cartierul Caraiman).

Începand cu anul 1996, la nivelul municipiului Buzău a fost iniţiat un studiu de fezabilitate privind reabilitarea sistemului de încalzire, studiu materializat în proiecte susţinute cu finanţare BERD.

În anul 2019, în structura sistemului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din municipiul Buzău au apărut o serie de modificări esenţiale.

În urma studiului de fezabilitate şi a evaluării posibilităţilor de realizare şi implementare a unor surse de producere a energiei termice primare în cadrul sistemului de termoficare din municipiul Buzău, au fost proiectate trei centrale termice de zonă, care vor produce şi furniza apă fierbinte către sectoare independente ale sistemului de reţele de termoficare, ce au racordate puncte şi module termice de pe aproape întreg municipiul Buzău.

Indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău“ au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 167 din 30 iulie 2019.

Scopul regiei este asigurarea unor servicii de calitate, cu respectarea conditiilor de mediu, în toate domeniile sale de activitate, respectiv:

 • producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice şi a apei calde;
 • lucrări de instalaţii de încălzire şi tehnico-sanitare;
 • lucrări de montare contoare de apă şi energie termica;
 • lucrări de verificări/testări metrologice şi reparaţii mijloace de măsurare, etc.

Componentele sistemului de termoficare

Prin punerea în operă a proiectului „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău“, sistemul integrat de termoficare prin care se realizeaza alimentarea cu energie termică a consumatorilor situaţi în municipiul Buzău este unul complex, alcătuit din:

 • Trei centrale termice de zona, respectiv:
  • Centrala termică de zonă pentru producere agent termic primar CT16 – Micro III, cuplată cu punctul termic PT16;
  • Centrala termică de zonă pentru producere agent termic primar CT7-Caraiman, cuplată cu punctul termic PT7 Caraiman;
  • Centrala termică de zonă pentru producere agent termic primar CT4 – Dorobanţi I, cuplată cu punctul termic PT4;
 • Şase centrale termice de cvartal, folosind în procesul de producere a energiei termice drept combustibil gazele naturale, cinci dintre ele amplasate în cartierul Micro XIV, şi una la Şcolile Speciale (CT26) din zona străzii Horticolei;
 • Reţea de transport, pentru CT16,CT7-Caraiman, CT4-Dorobanti1 si CT3-MicroXIV:
  • CT16 - reţea de transport -6,548 Km;
  • CT7 Caraiman - reţea de transport 2,331 Km;
  • CT4 Dorobanţi I - reţea de transport 12,843 Km;
  • CT3 Micro XIV - reţea de transport 1,90955 Km
 • Reţele de distribuţie:
  • CT16 - reţele de distribuţie aferente celor 9PT/MT deservite 9,3963 Km;
  • CT7 Caraiman- reţele de distribuţie aferente celor 6PT/MT deservite 4,754 Km;
  • CT4 Dorobanţi I - reţele de distribuţie aferente celor 49PT/MT deservite 36,435 Km;
  • CT1 Micro XIV - reţea de distribuţie 1,5014 Km;
  • CT2 Micro XIV - reţea de distribuţie 2,0066 Km;
  • CT3 Micro XIV - reţea de distribuţie 0,6380 Km+0,780km(legatura intre CT3 si CT1, CT2, CT4);
  • CT4 Micro XIV - reţea de distribuţie 0,9283 Km;
  • CT5 Micro XIV - reţea de distribuţie 1,0717 Km;
 • Puncte/staţii termice;
 • Consumatori (racord/branşament termic pentru fiecare bloc sau grupări de blocuri, reţeaua interioara de alimentare a imobilului cu apa caldă de consum şi agent termic pentru încalzire, contorizarea individuală – robineti termostataţi şi repartitoare de costuri, aparat de masură cu statut de repartitor de costuri pentru soluţia cu distribuţie pe orizontală).