Regia Autonomă Municipală "R.A.M." Buzău scoate la concurs 2 posturi de Sudor, cod COR 721208, si 1 post de operator punct termic, cod COR 313109, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Condiții de participare: minim studii generale; pentru sudori, calificare în meseria de sudor; pentru operator, calificare în meseriile de operator punct termic si de instalator, dar și permis de conducere categoria B; apt d.p.v. medical și psihologic.

Termen limita de depunere a dosarelor: 20 august 2019, ora 12.
Data de începere a concursului: 22 august 2019.


Condiții de participare detaliate (fișiere PDF):

Rezultate (fisiere PDF):