Condiții de participare: minim studii generale, calificare in meseria de sudor, respectiv de operator punct termic si de instalator, apt d.p.v. medical si psihologic. In plus, doar pentru posturile de operator punct termic, permis de conducere cat.B.
Termen limita de depunere a dosarelor: 8 iulie 2019, ora 12.
Data de incepere a concursului: 10 iulie 2019.


Condiții de participare detaliate (fișiere PDF):

Rezultate (fisiere PDF):