ANUNȚ PUBLIC din 2 octombrie 2019

UAT Municipiul Buzău titular și RAM Buzau beneficiar al proiectului „Centrala termica de zona pentru producere de agent termic CT4 – Dorobanți 1, cuplată cu punctul termic PT4”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în mun. Buzău, PT4, Dorobanți 1, bl. 27/1-7, jud. Buzău. Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă și nu se supune evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbz.anpm.ro
Observatiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Buzău din municipiul Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Buzău.