Despre noi,
Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău


Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău, ca serviciu de interes public de alimentare cu energie termică în mun. Buzău este continuatoarea Întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Locativă Buzău și a Regiei Autonome ”Goscom” Buzău, doar pe parte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat în mun. Buzău, serviciu ce este furnizat consumatorilor încă din 1961.

Ani de-a rândul, prin sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, au fost asigurate, consumatorilor de energie termică, căldura şi apa caldă de consum, în concordanță cu cererile consumatorilor de utilități.

În 1978 au fost modernizate aproape toate centralele existente la acea data şi trecute în regim de termoficare în proportie de 90% (excepţie făcând centralele termice din cartierul Micro XIV şi cartierul Caraiman).

Începand cu anul 1996, la nivelul mun. Buzău s-a iniţiat un studiu de fezabilitate privind reabilitarea sistemului de încalzire, studiu materializat în proiecte susţinute cu finanţare BERD.

Sistemul integrat de termoficare prin care se realizează în prezent alimentarea cu energie termică a consumatorilor situaţi în municipiul Buzău este un sistem complex, alcătuit din:

 • Centrala de cogenerare (proprietate privată aparţinând S.C. Ecogen Energy S.A.), amplasată în zona industrială a oraşului, care alimentează consumatorii finali prin puncte termice proprietate publica şi puncte termice ce apartin diferitelor instituţii publice sau agenţi economici;
 • Reteaua de transport agent termic primar; lungimea totală a sistemului termic primar este de 26,50 km, însemnand 53,00 km de conducte cu diametre între 150 si 1000 mm. Acest sistem este conceput pentru o presiune de 16 bari şi un regim al temperaturii 150°/70° C în timpul sezonului de încălzire şi vara pentru producerea de apă caldă de consum;
 • Puncte/staţii termice;
 • Centrale termice de cartier folosind în procesul de producere a energiei termice drept combustibil gazele naturale, în numar de 6 (şase) centrale termice, amplasate în cartierul Micro XIV, Micro III şi Şcolile Speciale din zona străzii Horticolei;
 • Reţeaua de distribuţie agent termic secundar, apă caldă de consum şi conducta de recirculare a acesteia şi contorizarea la nivel de imobil; lungimea totală a reţelei secundare este de 56 km;
 • Consumatori (racord/branşament termic pentru fiecare bloc sau grupări de blocuri, reţeaua interioara de alimentare a imobilului cu apa caldă de consum şi agent termic pentru încalzire, contorizarea individuală – robineti termostataţi şi repartitoare de costuri, aparat de masură cu statut de repartitor de costuri pentru soluţia cu distribuţie pe orizontală).

 

Serviciul modern de alimentare cu energie termică s-a înfiinţat şi organizat la nivelul municipiului Buzău, potrivit Hotărârii Consiliului Local Municipal Buzău nr. 40/1994 prin înfiinţarea Regiei Autonome Municipale „RAM” RA Buzău.

Este persoană juridică română, având forma de organizare de regie autonomă de interes public, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău.

Scopul regiei este asigurarea de servicii de calitate pentru clienţii săi în domeniile termoficare şi prestări servicii. R.A.M. Buzău are ca obiect de activitate:

 • producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice şi a apei calde;
 • producerea în cogenerare a energiei termice şi electrice;
 • lucrări de instalaţii de încălzire şi tehnico-sanitare;
 • lucrări de montare contoare de apă şi energie termica;
 • activităţi de testări şi analize;
 • lucrări de verificări/testări metrologice şi reparaţii mijloace de măsurare, etc.