Anunțuri

Anunțuri despre activități curente sau periodice

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.

Subcategorii

Concursuri sau selecții pentru ocuparea de posturi vacante.
Aceste articole sunt arhivate la 2-3 zile după încheierea concursului.

Anunțuri despre sistarea temporară a agentului termic, pentru lucrări tehnice.
Aceste anunțuri sunt arhivate a doua zi după data intervenției.

Programarea citirilor de contoare pe luna în curs.
Aceste anunțuri se arhivează la sfârșitul lunii.